Vážené kolegyně, vážení kolegové,

České odborné společnosti klinické farmacie bylo minulý rok na podzim 10 let.
Oslavovali jsme pracovně při zvládání nových úkolů, které vyvstávaly v souvislosti s onemocněním COVID-19, při zvládání běžné rutinní práce, při snaze zachovat rozsah specializačního vzdělávání a při přípravě online workshopů. Rozhodli jsme se, že 10. výroční kongres o rok odložíme. Nyní pevně věříme, že to letos v říjnu klapne a že setkání bude po dvouleté pauze o to lepší. 

S ohledem na naši stále se rozšiřující klinickou praxi budou témata jednotlivých odborných bloků kongresu různá, kopírující, co se na odděleních klinické farmacie aktuálně řeší. Věříme, že se v rámci diskuze podělíme o zkušenosti a všichni načerpáme inspiraci. Velmi žádané edukativní workshopy proběhnou již tradičně v menších skupinách a budou připraveny čtyři s rozdílnou problematikou.

K oslavě patří příjemná atmosféra, prostor pro diskuzi, rekapitulaci a zamyšlení, proto pro Vás připravujeme několik milých překvapení. 

Na setkání s Vámi se těší výbor ČOSKF ČLS JEP

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
předsedkyně ČOSKF ČLS JEP